Stemningsrapport fra Det 74. norske bibliotekmøtet i Trondheim

Rapport fra Det 74. norske bibliotekmøtet i Trondheim i mars

Litteraturhus Vestfold ble presentert på Vestfold fylkesbiblioteks stand under bibliotekmøtet. Flere stoppet ved standen, og tok kontakt med oss fra Vestfold. Mange tok med seg programheftene våre for høsten 2013 og våren 2014.

10013504_10152289381752622_1311092047_n

Torsdag 27. mars ble vårt prosjekt presentert på Nasjonalbibliotekets arrangement.

10151152_10152255146637088_2035915369_n

«Nasjonal bibliotekutvikling – hva skjer? (Arr.19)
Foredragsholdere:
16.15 Hva betyr Biblioteklovens nye formålsparagraf. Innledning og introduksjon – Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket
16.30 Bibliotekrommet i forandring – Marit Andersen Somby, Troms fylkesbibliotek
16.50 Biblioteket som litteraturhus – Aase Wivestad, Vestfold fylkesbibliotek
17.10 Nye prosjekt 2014: Offentliggjøring av hvilke prosjekt som får midler til utvikling av folkebibliotekene som møteplass og debattarena – Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

1.januar 2014 trådte endringene i bibliotekloven i kraft. Den nye formålsparagrafen sier at:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Dette gir bibliotekene nye utfordringer og muligheter. Nasjonalbiblioteket har lyst ut 12,1 millioner kroner til prosjekter som skal finne metoder for å realisere den nye loven.
I Vestfold har de allerede startet prosjektet Litteraturhus Vestfold
I Troms har de gått løs på selve bibliotekrommet i prosjektet Bibliotekrom Troms
På seminaret vil Nasjonalbiblioteket i samarbeid med prosjektene i Vestfold og Troms formidle noen tanker om hvordan den nye formålsparagrafen kan bidra til utvikling av folkebibliotekene»

Alt i alt mange personer fra Vestfold, som bidro til å sette vårt fylke på dagsorden under det 3 dager lange bibliotekmøtet!
10155155_10152294484922622_59560945_n

Publisert i Konferanse | Legg igjen en kommentar

Et kunstverk tar form

Litteraturhusbiblioteket i Horten markerer Grunnlovsjubileet blant annet ved å få bibliotekets brukere til å bidra
med å sette sin signatur på kunstverket «Identitet» i regi av multikunstner Helle Brunvoll. Teknikken som brukes er broderi,
noe som viser seg å være svært populært!

Muligheten for å være med på å brodere er der fram til 15. juni :-) Velkommen til å bidra med din identitet!

IDENTITET

1526680_10152320376032622_5060782725791703758_n

Helle Brunvoll

10151371_10152320377922622_3471327519566171498_n

Publisert i Aktiviteter | Legg igjen en kommentar

Litteraturhusbiblioteket i Horten ønsker velkommen til dialogmøte 2!

1782531_10152241136720516_1094288771_o

Print

VELKOMMEN TIL DIALOGMØTE 2 FOR LITTERATURHUS VESTFOLD!

TIRSDAG 29. APRIL KL 18 – 19.30 I HORTEN BIBLIOTEK

Horten bibliotek deltar i et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkesbibliotek og bibliotekene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

21. september åpnet vi dørene til Horten bibliotek – et litteraturhusbibliotek. Vi er allerede i ferd med å avslutte den andre programsesongen og jobber for fullt med programmet til høsten.

I forbindelse med dette prosjektet inviteres interesseforeninger, ideelle organisasjoner, politikere og enkeltpersoner i Horten og omegn til et dialogmøte 2 for å gi innspill til det lokale litteraturhusbiblioteket i Horten.

Agenda for dialogmøte:

- Erfaring fra to sesonger
- Innspill fra fremmøtte

Bildet viser emblemet til Litteraturhusbibliotekene, logoen er utformet midt i emblemet.  Emblemet er brukt på Litteraturhusbibliotekenes pappkrus, servietter og som et grafisk stempel på trykksaker o.l.

Bildet viser emblemet til Litteraturhusbibliotekene, logoen er utformet midt i emblemet. Emblemet er brukt på Litteraturhusbibliotekenes pappkrus, servietter og som et grafisk stempel på trykksaker o.l.

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Referat fra møte i prosjektgruppa 02.04.14

Referat prosjektgruppa LHB 2.4.2014 (1)

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Referat fra dialogmøte i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 13. mars 2014

Referat fra Dialogmøte Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – et litteraturhusbibliotek 13.03.14

TNB

Publisert i Møter | Legg igjen en kommentar

Streaming fra dagskonferanse i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 3.4.14

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek arrangerte en nasjonal dagskonferanse 3. april 2014, om biblioteksjefens nye redaktørrolle og ytringsfriheten.

Biblioteket som debattarena og litteraturhus – har ytringsfriheten en pris? – Et arrangement i lys av Grunnlovsjubileet 2014. Bibliotekene skal styrke demokratiet gjennom å aktivt legge til rette for ytringsfrihet.

- Hva skjer når kravet om at biblioteket skal være en uavhengig debattarena utfordres av kommuneledelsens krav til lojalitet?

- Er det mulig å realisere ideen om biblioteket som litteraturhus og dermed styrke lokaldemokratiet, eller skal biblioteksjefen reduseres til et mikrofonstativ for de kontroversielle meningene?

Paneldebatt med:
William Nygaard, styreleder Norsk P.E.N.
Aslak Sira Myhre, leder Litteraturhuset i Oslo
Mariann Schjeide, biblioteksjef Ålesund bibliotek, leder av NBF
Svein Arne Tinnesand, sekretariatsleder Nasjonalbiblioteket
Osmund Kaldheim, rådmann Drammen kommune

Innleder: Tone Moseid, biblioteksjef Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Debattleder: Jan Erik Hvidsten, kulturredaktør Tønsbergs Blad

Konferansen ble støttet av:

Nasjonalbiblioteket
Norsk bibliotekforening, avdeling Vestfold
Vestfold fylkeskommune

Tønsbergs Blad har produsert livestream.

Publisert i Konferanse | Legg igjen en kommentar

Fortsatt mye å delta på i Litteraturhus Vestfold sitt vårprogram!

hagerup

Larvik:

Italiensk aften med Klaus Hagerup og
Bibbi Børresen: Gylne dager og dype viner;
en mat- og vinreise i Veneto

Reiseskildringen til Klaus Hagerup og
faktakunnskapen til Bibbi Børresen gir
publikum en litterær smaksopplevelse av
Venetos viner og vingårder – og det
tradisjonelle italienske kjøkken.

Larviksbedriften Olivino presenterer sine
italienske matprodukter.
Tirsdag 8. april kl 19.00 – Larvik bibliotek

Kr 100

Få billetter igjen!

1782531_10152241136720516_1094288771_o<
Horten

Filosofisk Hjørne med Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra
Filosofisk dialog

Det ble lagt stor vekt på å trene seg i det filosofiske liv i antikken.
Pierre Hadot kaster i sin bok Philosophy as a Way of Life lys på hva
som menes med å leve det filosofiske liv, og han beskriver noen av
disse øvelsene som ble praktisert av filosofene. Kan vi fortsatt lære
noe av antikken?

Torsdag 10. april kl. 19.00 – Horten bibliotek
Kr 50

Markering av Verdens bokdag 23. april

Servering av litterære kaker og arrangementer
i litteraturhusbiblioteket om
formiddagen.

Bokdagen avsluttes i
biblioteket på Sjømilitære Samfund
kl. 18.00 med litterær gourmetaften med
Jan Mehlum. Begrenset antall billetter på
Sjømilitære Samfund. Kr 695 inkl. mat og drikke

Kontakt Torill Thorsen på torill@smshotell.no. Påmelding innen tirsdag 15. april på mail.

Print

Sandefjord

APRIL

Verdens bokdag

Gjennom hele våren har bibliotekets lånere deltatt i vår lesekonkurranse.
Denne kvelden vil de fortelle deg om sine favorittbøker.
En kveld i bokens tegn. Vi trekker ut vinnere av lesekonkurransen.
Onsdag 23. april kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Gratis

MAI

Musikk og poesi – Åpen scene

Musikk og poesikveldene er en etablert del av det lokale kulturlivet
i Sandefjord. Her kan alle, både profesjonelle og amatører, ta med
gitaren eller tekstene fra skrivebordsskuffen og komme til åpen scene.
Ansvarlige for kveldene er Jann Rygh Sivertsen og Rune Kjær.
Salg/servering.
Onsdag 7. mai kl.19.30
Gratis

TNB

Tønsberg og Nøtterøy

Bokkafé

Bibliotekets hyller er fulle av litterære godbiter, og vi deler dem mer
enn gjerne! Med utgangspunkt i et spennende tema presenterer to
bibliotekarer både nye og gamle litterære favoritter. Velkommen til
en inspirerende time i lesegledens tegn.

Tirsdag 29. april kl. 18.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Gratis

Naturlig onsdag: Fortellinger for et miljøvennlig samfunn

Hvordan bruke positive fortellinger og fortellerkunst til å skape
engasjement og ønske om et mer miljøvennlig samfunn?
Et minikurs ved en profesjonell forteller.

Arrangør er
Naturvernforbundet i Vestfold.

Onsdag 7. mai kl. 17.00 ‑ Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Gratis

Publisert i Arrangementer | Legg igjen en kommentar